Finanse

Czy najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu?

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu kojarzony jest przez właścicieli jako prawdziwy koszmar. Dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu zameldowania najemców w mieszkaniach wynajmujących.

Najemca może zameldować się nawet na pobyt stały w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu, bez jakiejkolwiek zgody wynajmującego. Do zameldowania się najemcy w wynajmowanym mieszkaniu niezbędna jest umowa najmu.

Zdarza się jednak, że gdy wynajmujący dowie się o tym, że najemca jest zameldowany w jego mieszkaniu to chce jak najszybciej usunąć go ze swojej nieruchomości. Zameldowanie się najemców w wynajmowanym mieszkaniu wielu właścicielom kojarzy się z samymi problemami. Dlatego też kategorycznie odmawiają oni takiego rozwiązania. Jednak czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Być może problemy te wynikają tylko i wyłącznie z braku wiedzy wynajmujących?

Wielu wynajmujących kojarzy fakt zameldowania się najemcy w ich mieszkaniu z nabyciem przez niego lepszych praw do mieszkania. Z pewnością taka sytuacja byłyby dla wynajmującego dość ryzykowana. Jest to jednak wbrew pozorom, błędne myślenie osób wynajmujących mieszkania bowiem sam fakt zameldowania kogokolwiek w mieszkaniu nie stwarza sam przez siebie prawa do przebywania w danym lokalu. W przypadku najemcy, prawo do przebywania w lokalu wynika tylko i wyłącznie z umowy najmu. Jeśli umowa najmu nadal obowiązuje to najemca ma prawo do przebywania w danym lokalu niezależnie od tego czy jest zameldowany czy też nie. Analogicznie, jeśli umowa nie obowiązuje, na przykład na skutek wypowiedzenia którejś ze stron to najemca nie ma prawa do przebywania w danym mieszkaniu.

Polecamy zapoznanie się również z informacjami znajdującymi się na stronie http://swiatbiznesu.info.pl/ – Świat Biznesu i nie tylko

Powyższe informacje to bardzo proste zasady. Zatem zameldowanie się najemcy w mieszkaniu nie wpływa w żaden sposób na zakres praw czy też obowiązków żadnej ze stron umowy. Analogicznie również brak zameldowania najemcy nie stwarza szerszych możliwości wynajmującemu. Błędne zatem jest częste myślenie wynajmujących, że wypowiedzenie umowy lokatorowi, który nie jest zameldowany w ich mieszkaniu będzie znacznie prostsze niż lokatorami zameldowanemu. Warto pamiętać o tym, że wypowiedzenie umowy jest możliwe jedynie w określonych sytuacjach. W sytuacjach tych nie ma rozgraniczenia na sytuacje, w których najemca jest zameldowany czy też odwrotnie.

Oczywiście obawy wynajmujących czy też właścicieli mieszkań są jak najbardziej naturalne. Jednak niestety często wynikają one z braku wiedzy o tym, że fakt zameldowania się najemcy w mieszkaniu jest dla wynajmującego bez znaczenia. W razie problemów z najemcą fakt zameldowania nie będzie interesowało ani sądu czy też komornika.

Dlaczego zatem niektórzy najemcy dążą do tego aby być zameldowanym w wynajmowanym mieszkaniu? Zameldowania czy to na pobyt stały czy też czasowy ma na celu jedynie powody ewidencyjne. Jest to potwierdzenie faktu przebywania osoby w miejscu zameldowania. Lokatorowi może zależeć na zameldowaniu chociażby z chęci należenia w danym rejonie do spisu wyborców, który jest sporządzany na podstawie ewidencji ludności.

Jak wynika z powyższych informacji zameldowanie się najemcy w wynajmowanym mieszkaniu służy jedynie do ewidencjonowania ludności. Nie wiąże to się z przyznaniem najemcy jakichkolwiek dodatkowych praw.

https://konsorcjumfinansowe.pl/

Jeżeli szukasz informacji o pożyczkach pod zastaw nieruchomości, wejdź na stronę konsorcjumfinansowe.pl i dowiedz się więcej