Finanse

Jak kontrolować finanse i zarządzać strategią młodej firmy?

Zdarza się, iż młoda firma musi borykać się z wieloma kłopotami. Wśród nich są wydatki, jakie w początkowym czasie jej funkcjonowania mogą wykazać się większe od przychodów. Jednakże sytuacja spółki zacznie się prawdopodobnie zmieniać. Pojawią się, prawdopodobnie, kredyty albo pozostałe metody wsparć pieniężnych, i następnie wreszcie wpływy. Jak kontrolować finanse początkującej spółki?

Rachunek przychodów oraz strat, więc jak kontrolować finanse w firmie

Bilans zysków oraz strat konkretnej spółki przedstawia jej wpływy oraz straty w czasu ostatniego okresu obrachunkowego (zazwyczaj jest to rok). Dzięki niemu inwestor może zauważyć, czy w jego działalności gospodarczej są stosowane zasoby w celu wytworzenia przychodów. Jednakże nie jest to wyjątkowo wiarygodne zestawienie, gdyż zyski można uzyskać przy zastosowaniu wielu zabiegów, jakich nie da się wymienić w bilansie. Tak samo jak nie można, patrząc na niego, zrozumieć przyczyn strat spółki. Więc, żeby mieć dużą władzę nad finansami naszego przedsiębiorstwa, należałoby prowadzić rachunek przychodów oraz strat. Określa on proces działania spółki w danym przedziale czasu (w ciągu roku, półrocza albo kwartału). Przeglądając go, można zrozumieć podstawy uzyskania przez przedsiębiorstwo określonych zysków lub poniesionych strat, gdyż zawiera wszelkie typy dochodów, i również wydatki wywołane ich otrzymaniem.

Prawidłowe konstruowanie rachunku przychodów oraz strat

W ułatwionej definicji rachunek przychodów oraz strat to zestawienie podstaw zdobycia przez spółkę wskazanych wyników pieniężnych, w wybranym okresie obrachunkowym. W takim wymiarze sprawozdanie pieniężne składałoby się z:

1. dochodów,

2. wydatków,

3. wyniku pieniężnego.

Jednakże powyższa wersja rachunku przychodów oraz strat nie jest zbyt głęboka. Przedsiębiorca, tak jak w wypadku wyżej przedstawionego bilansu, wciąż nie mógłby się niczego dowiedzieć o źródle danych dochodów. Dokładne dane o nich są o tyle ważne, gdyż np. jeśli przedsiębiorstwo osiągnęło dochód z produkcji własnej, mówi to o jego dobrym rozwoju. Jednak kiedy zarobek wynika np. ze sprzedaży budynków oraz maszyn spółki, wskazuje to na zmniejszanie zasięgu jej działania. Stosowne zestawienie wydatków jest również ważne do sprawowania dobrej kontroli nad finansami spółki. Wiedząc np., iż jej straty wywołane są rosnącymi wydatkami produkcji, możemy przewidzieć, iż spółka będzie z tego względu generować coraz słabszy zysk. Świadomość takiej perspektywy pozwala zapobiec jej samozrealizowaniu w przyszłości.

Dodatkowo opisane powyżej, niezwykle ułatwione, zestawienie pieniężne nie zawiera także jednego, niezwykle istotnego elementu – podatku dochodowego. Jest on ważny ze względu na to, iż w dużym stopniu oddziałuje na zysk, jaki można wykorzystać w następnych latach. Żeby zrozumieć szczegółowe przyczyny strat oraz zysków naszej spółki, i również móc regularnie obliczać wartość płaconego podatku dochodowego, najlepiej prowadzić rachunek przychodów oraz strat w niewątpliwie znacznie rozbudowanej formie – z wymienionymi grupami dochodów oraz wydatków. Trudne strukturalnie zestawienie finansowe może przyjąć dwie postaci: kalkulacyjną oraz porównawczą.