Finanse

Jaką wiedzą dysponuje ekspert kredytowy?

Ekspert kredytowy ma za zadanie przeprowadzić swojego klienta przez trudne zapisy i elementy ofert kredytowych, zawiłe regulaminy oraz obcobrzmiące terminy branżowe banków i instytucji finansowych. Zatem ekspert kredytowy nie robi nic innego jak udziela pomocy każdemu, kto potrzebuje wsparcia w dobraniu dla siebie odpowiedniej oferty kredytowej.

Decyzja o zawarciu umowy kredytowej wiąże się z podjęciem, często nie małego, zobowiązania finansowego na wiele lat, dlatego też nie jest prosta. Wielokrotnie wymaga znajomości podstawowych zagadnień rynku oraz zorientowania się, chociaż częściowo, w ofertach banków, które są aktualnie dostępne na rynku. Dla zwykłego człowieka zapoznanie się z ofertami chociażby kilku banków wiąże się z wieloma godzinami spędzonymi nad studiowaniem regulaminów i porównywarek ofert. Nic, więc dziwnego, że niektórzy wolą tego uniknąć i zdać się na wiedzę ekspertów, aby po pierwsze, przyspieszyć proces wyszukiwania i porównywania ofert, a po drugie usprawnić komunikację z bankiem chociażby w zakresie kompletowania i przekazywania niezbędnych dokumentów.

Jaką wiedzą dysponuje ekspert kredytowy?

Wiedza, jaką posiada ekspert kredytowy opierana jest nierzadko na wieloletnim doświadczeniu oraz dostępie do odpowiednich materiałów branżowych, w tym również narzędzi do kalkulacji i spekulacji. Ekspert kredytowy funkcjonuje w porozumieniu z różnymi bankami, na podstawie umów, jakie ma z nimi zawarte. Pozwala to, utrzymanie ekspertowi stałego dostępu do aktualnych ofert kredytowych, bieżącego zapoznawania się ze zmianami w regulaminach, ale także i aktach prawnych. Ekspert kredytowy nie opiera swojej działalności o przypadkowe symulacje.

Oferty, które przygotowuje, opierane są na dokładnych wyliczeniach opartych o indywidualną sytuację klienta. Każdorazowo oferta jest dobierana do sytuacji i warunków finansowych klienta, ekspert nie ma, zatem jednej oferty stworzonej dla każdego, do każdej kalkulacji podchodzi indywidualnie w oparciu o dane, których dostarczył mu klient. Ponadto, ekspert kredytowy często przyjmuje rolę pośrednika między klientem a bankiem w zakresie obiegu dokumentów. Klient oszczędzając czas, ma możliwość uzyskania jednej informacji na temat niezbędnych zaświadczeń, a później przekazania ich ekspertowi, z poleceniem dostarczenia do banku.

Czy wsparcie eksperta jest odpłatne?

Biorąc pod uwagę dostęp do dużej ilości informacji, jakie ma ekspert kredytowy warto zaznaczyć, że jego rola w dobraniu odpowiedniej oferty jest niekiedy bezcenna, jednakże w wyniku zawartych umów z bankami, to właśnie one wypłacają prowizję za zawartą umowę kredytową pomiędzy klientem a konkretnym bankiem. Zatem to nie klient ponosi koszt za pracę eksperta kredytowego, ale bank, z którym klient zdecydował się podpisać umowę. Opcja ta pozwala klientowi korzystać z wiedzy eksperta, zrealizować z jego pomocą cały proces gromadzenia dokumentów i zaświadczeń oraz ostatecznie podpisać umowę kredytową opartą na indywidualnym wyliczeniu.

Banki, które korzystają z takiej współpracy oszczędzają czas, przeznaczony do tej pory na kwestie związane z chociażby wyjaśnianiem klientom zagadnień i definicji użytych w umowach i regulaminach. Rolę edukacyjną w tym aspekcie poniekąd przejmuje ekspert kredytowy. Zatem współpraca z nim jest opłacalna dla każdej ze stron.

Zobacz, jakie usługi oferuje ekspert finansowy – dowiedz się więcej o finansach, wejdź na stronę tomaszwostal.pl